Cajorna

Bild: Okänd.

Blandade kören Cajorna har sjungit en mycket varierande repertoar under sina 27 år, allt från kyrkomusik till rock.

Cajorna är en blandad kör, som övar på onsdagar kl. 18.30-21 i Snåresalen i Ekenäs. För tillfället är vi ca 45 aktiva sångare och vi sjunger en mycket blandad repertoar. Vi har inga fastslagna åldersgränser. Det är mycket enkelt för nya sångare att bekanta sig med oss, man kan komma in och sätta sig och lyssna när vi övar.

Körfakta

Hemort: Ekenäs

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ESmtmQ-6D74

Typ av kör: Blandad kör

Antal medlemmar: 48

När grundades kören? 1991

Kontaktuppgifter: Dirigent Sara Selenius, sara.selenius@raseborg.fi, 040 825 2650, webbplats

Sara Selenius leder Cajorna sedan hösten 2017. Hon är utbildad sångpedagog och en mästare i att uppmuntra och inspirera. Att få sjunga tillsammans och att i slutet av varje övningsperiod och presentera resultatet för en publik är belönande. Vi ordnar i medeltal tre konserter per år.

Kören har som mål att vartannat år göra en utlandsresa till en körfestival för att knyta kontakter och sjunga med andra körer.