Sluta ställa till med trassel

Det handlar inte om att dessa aktörer skulle vifta med Natokortet av en slump, av misstag eller på grund av okunskap.

Maarit Feldt-Ranta
19.04.2016 06:00
Jag har under det senaste året varit med om tiotals situationer, både här hemma i Finland och på andra håll i Norden, då någon – oftast en samlingspartist, svensk moderat eller en SFP:are – gång på gång har spekulerat med att Finland och Sverige är på väg in i Nato. Det handlar inte om att dessa aktörer skulle vifta med Natokortet av en slump, av misstag eller på grund av okunskap, utan det är fråga om systematiska försök att förändra bägge länders säkerhetspolitiska attitydklimat till ett mera Natopositivt. Som nation är vår viktigaste säkerhetsgaranti tilliten, pålitligheten och goda internationella relationer; också därför är det viktigt att synliggöra den här propagandan, som sprids av dem som gärna skulle se Finland och Sverige som Natomedlemmar.
Både Sverige och Finland har klokt och stabiliserande slagit fast i respektive länders regeringsprogram att länderna vill fortsätta som alliansfria och att det inte finns någon orsak att ändra på nuläget. Vår president Sauli Niinistö har sagt nej, statsministrarna Juha Sipilä och Stefan Löfven har nyligen i en gemensam, öppen skrivelse sagt nej till Nato. Men inget av detta räcker för dem som vill ställa till trassel.
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist besökte Finland för en tid sedan och var minst lika förvånad som många av oss som följt med den ständiga Natopropagandan i riksdagens, Nordiska rådets och ambassadernas korridorer. Förra veckan skrev försvarsminister Hultqvist öppet om ärendet i Aftonbladet: "När jag för en tid sedan besökte Finland fick jag följande fråga av både partivänner och på en presskonferens: Håller Sverige på att förbereda sig för att gå med i Nato? Mitt självklara svar på frågan var nej! Jag har också vid tidigare besök i Finland fått denna fråga och undrar varför den återkommande ställs. Efter samtal med personer i landet så får jag bilden av att detta är rykten och spekulationer som sprids av olika forskare och politiker på högerkanten som önsketänker men också använder felinformationen som politisk hävstång. Man vill helt enkelt skapa osäkerhet om den svenska linjen. Borgerligheten i Sverige driver frågan om att vi ska ansluta oss till Nato.
Jag får också ibland höra att det pågår en process för ett Natomedlemskap i Finland. Det är analyser som ofta kommer ur borgerliga politikers mun. Man hänvisar till den finska så kallade Natoutredningen. Men efter samtal med en rad finska företrädare i flera partier och ansvarsfulla positioner så ser jag inte någon seriös eller allvarligt menad process som skulle leda till Natomedlemskap i Finland. Däremot så används hotet om att Sverige är på väg att svänga som ett bränsle i debatten av ett antal personer som vill ansluta Finland till Nato. Självfallet blir det ett problem för dem när den finske och svenske statsministern tydligt båda markerar regeringarnas linje om att Natoanslutning inte är aktuell."
Faneden som våra beväringar svär då de inleder sin militärtjänst börjar som följande: ”Jag lovar och försäkrar att vara en pålitlig medborgare trogen Finlands rike. Jag vill redligt tjäna mitt land och efter all min förmåga söka och främja dess väl och bästa”. Vara pålitlig, redligt tjäna mitt land och främja dess bästa – mycket goda ledtrådar också för alla ansvarsfulla samhälleliga aktörer, speciellt politiska beslutsfattare som har fått äran och ansvaret över vår gemensamma säkerhet.
Sluta ställa till med trassel, tack.

ANDRA LÄSER