Unga vill förena sina krafter

Ett nytt nätverk vill förena unga kommunala beslutsfattare i Västnyland för att dryfta gemensamma frågor. Första träffen blir i maj.

Andra vice ordförande i stadsstyrelsen i Raseborg, Anita Westerholm (SFP) och kommunstyrelseordförande i Ingå, Henrik Wickström (SFP) har tagit initiativ till att grunda ett nätverk för kommunala beslutsfattare under trettio.
– I förra kommunvalet var det ganska många yngre som kom in i fullmäktige i Västnyland. Det kan vara bra att samarbeta på olika sätt, säger Wickström, som kontaktade Westerholm i ärendet för bara en vecka sedan.
– Det kändes helt naturligt och som en bra idé. Det finns många unga i beslutsfattandet men vi har inte så mycket kontakt, speciellt över partigränserna. Så nätverket är ett sätt för oss att dela åsikter och idéer och stötta varandra, säger Westerholm.

Samarbete ger styrka

Syftet med nätverket, som enligt planerna ska träffas några gånger om året, är att öka de unga beslutsfattarnas inflytande i politiken. Det tror Westerholm och Wickström att fungerar bättre i grupp.
– De bästa resultaten får man då man jobbar tillsammans för något. Ensam kan det vara svårt att föra fram sin åsikt om något men om vi kommer fram till något vi är eniga om kan vi sedan alla jobba vidare med frågan i våra egna kommuner, säger Westerholm.
Träffarna kan också ge konkreta råd eller idéer till motioner som man kan samsas om. Eftersom också representanter för kommunernas ungdomsfullmäktige är inbjudna kan nätverket också fungera som en slags inspirationsträffar.
– Det kan ibland vara svårt att som ung föra fram sin åsikt i en viss fråga som är aktuell. Nätverket kan ge också de unga i ungdomsfullmäktige en plattform att träffa andra unga beslutsfattare och bli sporrade att säga vad de tycker, säger Wickström.
– Alla kommuner har inte lika många unga beslutsfattare som Raseborg. För dem kan det vara skönt att få stöd av någon annan ung, som ser på saker ur samma perspektiv, säger Westerholm.

Inga lätta frågor

Träffarna ska handla om något tema som är aktuellt och gäller hela regionen – till exempel landskapsreformen eller skola. Den första träffen tar sig an en regional utmaning som alla kommuner kämpar med: befolkningstillväxten. Att det just är de unga som lämnar regionen gör det lämpligt att just de unga beslutsfattarna tar upp frågan.
– Just därför tänkte vi att vi skulle prata om vad det är som de unga saknar, vad det är som har gjort att de flyttar bort och hur de kunde bli intresserade av att flytta tillbaka, säger Wickström.
– Det finns inget lätt svar på den frågan men vi vill diskutera det ändå, säger Westerholm.
Wickström ser fram emot den första träffen, som hålls i Ingå den 2 maj.
– Jag vill gärna höra hur unga på andra orter ser på läget i sin kommun.
Korrigerat 10.4 kl. 11:43: Westerholm är andra vice ordförande.
ANDRA LÄSER