Lena Selén och Berndt Gottberg får medalj för sina insatser att bevara den unika Porkalahistorian: "Det trodde vi aldrig"

Hon avskydde Porkalaparentesen som ung, han hatade museer. I dag belönas Lena Selén och Berndt Gottberg med SFV:s folkbildningsmedalj för sina insatser för att levandegöra och belysa Porkalaparentesen i Västnyland. Bland annat genom museet Degerby Igor.

Fascinerande. Berndt Gottberg och Lena Selén har lärt sig mycket av sitt arbete med museet om arrendetiden. – Jag har hittat en förklaring till många udda föremål som man hittade när man kom hit, säger Gottberg.

– Berndt och jag har haft ett stående skämt om att den där medaljen kommer vi aldrig att få. Så när jag fick e-posten måste jag läsa den tre gånger innan jag kunde ta in det. Vi är helt förundrade, säger Lena Selén.

ANDRA LÄSER