Ingå fogar sig efter myndighetsbesked – slår ihop Bergvallaplaner för att få dem godkända

För att Bergvalla ska kunna få fast boende i den utsträckning som planerat måste området detaljplaneras. Kommunen gör därför om de två planerna i området till en: detaljplanen Bergvalla III.

Bergvallaområdet ligger strax intill färjfästet på Barölandet. 
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
23.01.2023 16:24 UPPDATERAD 25.01.2023 09:08
Beredningsmaterialet för delgeneralplanen för Bergvalla var under påseende i våras tillsammans med programmet för deltagande och bedömning. Detsamma gäller stranddetaljplanen Bergvalla II. 
Tio myndigheter gav ett utlåtande om delgeneralplanen och nio om stranddetaljplanen, och flera invånare kom in med åsikter. Responsen fokuserade huvudsakligen på vattenförsörjning och avlopp, byggmängden på området, inverkan på grannar, natur och kulturlandskap och möjligheten att använda området för rekreation. NTM-centralen har redan tidigare uttryckt sin skepsis till att så mycket boende planeras på området i en delgeneralplan.
– Vi hade tre möten med NTM-centralen och det är egentligen inte det fasta boendet som är ett problem, utan de opponerar sig mot själva planen. De anser att det inte går att anvisa direkt boende tillräckligt noggrannt i den delgeneralplan. Därför har vi nu beslutat att slå ihop de två planerna och göra en detaljplan för hela området i stället, säger kommunens planläggningschef Eric Roselius.

ANDRA LÄSER