Stadsstyrelsen omprövar inte beslut om sjövillor i Ekenäs

Stadsstyrelsen beslöt i går (29.11) att inte ompröva sitt beslut att bevilja Ocean Construction Solutions planeringsreservering för ett kvarter med sjövillor vid Barckens udde i Ekenäs.

Trots nio inkomna skrivelser med begäran om omprövning står stadsstyrelsen i Raseborg fast vid beslutet att bevilja planeringsreservering för sjövillor vid Barckens udde.
30.11.2021 13:09 UPPDATERAD 30.11.2021 13:35
Till staden hade inkommit nio skrivelser med begäran om att stadsstyrelsen skulle ompröva sitt beslut i september då planeringsreservering för sjövillor vid Barckens udde i Ekenäs beviljades. Planeringsreserveringen gavs till Patric Fagerström, Mikael Palmroos och Kaj Bergman för bolaget Ocean Construction Solutions räkning.
Begäran om omprövning hade lämnats in av föreningen Gamla Stan i Ekenäs och Christian Gröndahl, av bostadsaktiebolaget Barkensgränd, av Martin Nordström, Kerstin Sevón, Rolf Backman, Stig Gustavson, Mari Hauskaviita, Jarl Jaatinen samt av Reino Suonsilta. Samtliga avslogs av stadsstyrelsen i enlighet med beredningens, stadsdirektör Ragnar Lundqvists, beredning.
I ett fall behövdes dock omröstning. I fråga om föreningen Gamla Stan i Ekenäs och Christian Gröndahls gemensamma begäran om omprövning kom ett motförslag om att göra tvärtemot beredningens förslag och således ompröva planeringsreserveringen.

ANDRA LÄSER