Tältarrangemangen på Nylands brigad får kritik - “Beväringarna har frusit och varit hungriga”

Tre föräldrar, som vill vara anonyma, riktar stark kritik mot hur Nylands brigad skött arrangemangen med tälten. Nylands brigads stabschef Mika Immonen medger att det har funnits problem.

30.10.2020 17:00
Från och med den 16 november ska Nylands brigad hyra några lokaler av Raseborgs stad. Lokalerna finns i samma byggnad som brigadens hälsostation.
– Det betyder att vi kan ha beväringar som är sjuka eller isolerade där i stället för i en kasern, säger Mika Immonen, Nylands brigads stabschef.
Efter det första bekräftade coronafallet bland beväringarna tillämpade Nylands brigad epidemiplanen där en del av en kasern är planerad som reservsjukhus. Där har de beväringar som blivit exponerade isolerats.

ANDRA LÄSER