Omändringar hos Finlands skogscentral

Skogscentralen har slagit samman skogs- och naturvårdsrådgivarnas uppgifter från och med den 1 mars. Det har medfört ändringar även i de regionala kontaktpersonerna.

Man kan kontakta vilket som helst av Skogscentralens verksamhetsställen oberoende av var ens organisation eller skogsfastighet befinner sig.
VN
18.04.2016 16:50
De arbetsuppgifter som hört till skogsägarnas kundrådgivare och rådgivarna inom naturvård vid näringstjänsterna sammanslogs den 1 mars. Målet med ändringen är en mer flexibel fördelning av arbetet och mångsidigare tjänster både för skogsägare och för aktörer.
Kundrådgivarna för företag och sammanslutningar ger service särskilt i frågor som gäller näringsverksamhet medan skogsrådgivarna hjälper i frågor som gäller finansiering, granskning och skoglig information.
Man kan kontakta vilket som helst av Skogscentralens verksamhetsställen oberoende av var ens organisation eller skogsfastighet befinner sig.
Södra serviceområdets lokala kontor finns på Formansallén 2 i Ekenäs fram till juni då man flyttar till Raseborgsvägen 9 i Ekenäs. På kontoret arbetar kundrådgivaren Thony Wickström samt skogsrådgivarna Jan-Olof Granvik och Johan Österlund.

ANDRA LÄSER