Stäng inte stadsarkivet!

Målsättningen borde vara att inte försämra dagens servicenivå.

03.03.2017 05:50
VN:s artikel (28.2) om Raseborgs stadsarkiv ger anledning till oro. Enligt tidningens uppgifter kommer arkivets tillgänglighet för allmänheten att försämras i framtiden.
Den stora allmänheten kanske inte har ett tillgängligt stadsarkiv som högsta prioritet. Däremot är arkivet livsviktigt för historikerna, både de professionella och amatörerna. Det blir vanskligt att bedriva meningsfull och på ursprungliga dokument grundad lokalhistorisk forskning om man inte har tillgång till en institution som Raseborgs stadsarkiv. Det är därför av yttersta vikt att staden på ett eller annat sätt tryggar arkivets tillgänglighet. Målsättningen borde vara att inte försämra dagens servicenivå, som är värd allt beröm.

Magnus Cederlöf

Esbo/Ekenäs

ANDRA LÄSER