Stora planer för och invid Norra hamnen

Raseborgs stad har omfattande planer för hur området kring Norra hamnen och Stallörsparken ska utvecklas. Vissa delar ifrågasätts.

Ett första utkast till ny detaljplan för Stallörsparken och delar av Norra hamnen i Ekenäs läggs snart till påseende.
Detaljplanen för Stallörsparken är under arbete. Betydande ändringar i gällande plan ska möjliggöra att såväl Stallörsparken som delar av Norra hamnen utvecklas.

ANDRA LÄSER