Hangö behöver tvåspråkig service även i framtiden

Även om valet och välfärdsområden anses vara svårgreppat för de flesta, också för de kandidater som ställer upp i valet, bör det påpekas att invånarnas röst är viktig för att kunna påverka i kommande fullmäktige.

De regionala aspekterna kring välfärdsområdesvalet diskuterades bland annat på Yle under sensommaren då Åsa von Schoultz, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet, hade gjort riktgivande uträkningar om mandatfördelningen i välfärdsfullmäktige för de västnyländska kommunernas del. Uträkningen baserade sig på kommunalvalets resultat.
I diskussionen kom det också fram att Hangös geografiska läge gör det besvärligt och att det krävs en stark kandidat som lockar röster över kommungränserna för att säkra en representation. Att uttrycka sig så var inte värst lockande för kandidaterna, även om det kan ligga ett sanningens frö i uttalandet. Det vet vi först efter, inte före valet.
Även om valet och välfärdsområden anses vara svårgreppat för de flesta, också för de kandidater som ställer upp i valet, bör det påpekas att invånarnas röst är viktig för att kunna påverka i kommande fullmäktige.
Välfärdsområdesfullmäktige ska se till att det finns mångsidiga och effektiva möjligheter att delta. Deltagande och påverkan kan främjas på många sätt, till exempel genom att ordna diskussionsmöten och invånarråd, utreda invånarnas åsikter innan beslut fattas, välja företrädare för tjänsteanvändarna i välfärdsområdets organ, planera och utveckla tjänster tillsammans med dem som använder tjänsterna samt genom att ordna möjligheter att delta i planeringen av välfärdsområdets ekonomi samt stödja invånarnas, organisationernas och andra samfunds planering och beredning av ärenden på eget initiativ.
Här ute på udden behövs också i framtiden den tvåspråkiga service vi hittills kunnat erbjuda och jag önskar att den kunde kvarstå. Till skillnad från andra västnyländska kommuner har vi året runt-boende och deltidsboende, som också kommer att behöva denna service i framtiden. Man har uppskattat att det finns ungefär lika många deltidsboende som invånare i vår stad, det vill säga cirka 8 000 personer. Din röst är viktig för den lokala kandidaten, och för din hemstads representation i kommande välfärdsområde.

Helena Lesch-Saarinen

Hangö

ANDRA LÄSER