Vattenvård i Västnyland fick en halv miljon euro av staten – här är åtgärderna som pengarna finansierar

Projektet Lumme, som startade i år, jobbar för att minska utsläpp från jordbruk i vattendrag och förbättra informationen och koordineringen av åtgärder.

Vattenvårdsåtgärder i västra Nyland fick en halv miljon euro.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
22.06.2022 11:01
Jordbruket är en betydande belastade av vattendragen i Västra Nyland, men vattenskyddsåtgärder och stöden för dem är ofta svåra och arbetsamma att få information om. Praktiska restaureringsåtgärder kräver förhandlingar med markägare, planering och gott verkställande.
Projektet Lumme, som startat i år, genomför åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp effekten av restaureringsåtgärderna och informerar regionens jord- och skogsbruksaktörer om vattenskyddsåtgärder stöd för dem. 
Projektet som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (Luvy) har nu fått 480 900 euro av Nylands NTM-central. Helhetsbudget under åren 2022–2024 är nästan en miljon euro.

Mera stöd behövs

Det behövs nya sätt att stödja jordbrukarna, så att de kan befrämja åtgärder för effektivt vattenskydd – samtidigt som det även sökes lösningar, som även jordbrukarna har nytta av.
— Vi är mycket glada över denna betydande finansiering. Vi vill stödja regionens jordbrukare både genom att informera om stödformer för åtgärder som minskar belastningen av vattendragen och genom att i praktiken bygga till exempel våtmarker och tvåstegsdiken, säger Luvys verksamhetsledare Jaana Pönni.
För varje objekt väljs den ur lösning som är mest kostnadseffektiv ur ett vattenskyddsperspektiv. Bland jordförbättringsmedlen har gipsen kommit med som en del i åtgärdspaletten.
— På vårt verksamhetsområde lämpar sig gips bäst längs de åar som rinner ut i kustvattnen. Vi hjälper jordbrukare som är intresserade av utspridningen av gips. Tyvärr får man inte för tillfället med statsstöd stödja övriga jordförbättringsmedel, såsom strukturkalk eller fiberslam, som också lämpar sig bredare på vårt område, säger Pönni.
Målet är att hitta de bästa sätten att stödja jordbrukarna. Därtill samlas material om jord- och skogsbrukets vattenskydd på en webblats, vilket ska styra särskilt jordbrukare till att söka om stöd på eget initiativ. 

Specialfokus på skogen

Inom projektet ordnas öppna fältträffar för jordbrukare och kvällsträffar för skogsägare. På träffarna berättas det om olika sätt att minska på belastningen till vattendragen. Privata skogsägare behöver särskilt stöd och information om åtgärder och finansieringar för minskningen av belastningen från skogsbruket till vattendragen.
Projektet är en exceptionellt bred helhet för befrämjande av vattenskydd, och täcker nästan hela västra Nyland. De praktiska åtgärderna centreras i första hand till Svartåns och Sjundeå åns avrinningsområde samt för kustvattenområdenas del till Tavastfjärdens, Dragsviksfjärdens, Kyrkfjärdens och Pickala vikens avrinningsområden.

ANDRA LÄSER