Farlig sväng på riksvägen

Trafikmängden och lastbilstrafiken har blivit alltför livlig för att det kan få fortsätta utan åtgärder.

Har trafikmyndigheterna alls förstått hur farligt det är att på riksväg 25 i Gebbelby från Ekenäs-hållet svänga till vänster till handelsplatsen där?

Enligt EU (17.3) uppkommer farliga situationer vid just det avtaget dagligen. Trafikmängden och lastbilstrafiken har blivit alltför livlig för att det kan få fortsätta utan åtgärder.

Hur många oskyldiga måste vi ännu förlora innan myndigheterna fattar att förbjuda vänstersväng västerifrån? Så har man gjort vid avtaget till Stinsen cirka tio kilometer västerut. Det är lätt att i Gebbelby köra cirka 200 meter till följande vägskäl, svänga till vänster (där vägen är breddad) och i lugn och ro göra en u-sväng på gamla Karis-vägen. Sen kommer man tillbaka till avtaget som då ligger på högra sidan.

Någonting måste göras snabbt.

Irmeli Lanners

Helsingfors/Karis

ANDRA LÄSER