Motorverkstad för unga får stöd

Mustion MC som driver en motorverkstad för unga och arbetslösa i samarbete med Nuori kirkko får 1 500 euro i bidrag av Raseborgs stad.

Staden stöder Mustion MC:s motorverkstad med 1 500 euro.
25.08.2020 15:00
Föreningen Mustion MC får 1 500 euro i föreningsbidrag av Raseborgs stad. Det beslöt stadsutvecklingssektionen i går. Föreningen hade anhållit om 1 991,21 euro.
Föreningen driver en motorverkstad i Karis, en så kallad moottoripaja, i samarbete med föreningen Nuori kirkko. Mustion MC hyr utrymmen för verksamheten i Sisus gamla hallar.
Motorverkstaden är en del av den evangelisk-lutherska kyrkans diakoni- och uppfostringsarbete som riktar sig speciellt till barn och unga i utsatt ställning. Verksamheten inleddes år 2014.
För att täcka hyran på nästan 20 000 euro om året hyrs en del av utrymmet ut för långtidsprojekt. Föreningen får också stöd från exempelvis Aktia-stiftelsen. Frivilliga medlemsavgifter bidrar därtill till att bekosta hyran. Verksamheten är avgiftsfri för ungdomar och arbetslösa.

ANDRA LÄSER