Insändare: Krafttag för att rekrytera läkare

21.09.2022 13:10
Den långvariga läkarbrist som pinat Raseborg de senaste åren har nu blivit akut. Läget är alarmerande: av 13 läkartjänster kommer endast fyra och en halv tjänst (plus två distansläkartjänster) att vara bemannade från början av oktober. Staden har gått ut med att alla läkartjänster koncentreras till Ekenäs hälsocentral i oktober och november. Patienter kan komma att sändas till Lojo för hälsocentralvård på grund av den decimerade kapaciteten i Raseborg.
Övergången till välfärdsområdet från och med år 2023 serverar tyvärr inga automatiska lösningar på läkarbristen. Raseborg är inte den enda kommunen i området som tampas med svårigheter att rekrytera läkare. Därför behövs det nu framförhållning och krafttag för att lyckas med läkarrekryteringen. Åtgärder för att rekrytera läkare måste vidtas för att kunna trygga de tjänster som raseborgarna och övriga invånare i västra Nyland har rätt till.
Även om läkarbristen i primärhälsovården är ett nationellt problem (se Tove Wides kommentar i webbartikeln), finns det lösningar att finna på lokal nivå. Med sin tvåspråkiga profil och relativt nära läge till huvudstadsregionen skulle Raseborg ha potential att locka bland annat unga tvåspråkiga läkare. Då man undersökt vad som får unga läkare att rekommendera en arbetsplats till sina kolleger har de viktigaste faktorerna visat sig vara att arbetet i sin helhet inte är för belastande, att det regelbundet ordnas fortbildning och att man får stöd av mer erfarna läkare (Finlands Läkartidning, 36/2021). Ett annat dragplåster är flexibelt arbete, bland annat möjlighet till distansarbete, samt möjligheter att inverka på arbetsuppgifterna.
Ifall läkarbristen inte åtgärdas kommer patienter tvingas vänta orimligt länge på att få vård på offentliga sidan. De patienter som inte har ekonomisk möjlighet att anlita privat sjukvård är särskilt utsatta. Också läkare och vårdpersonal kan välja att ta anställning hos privata aktörer då hälsocentralsarbetet är alltför belastande och personalstyrkan otillräcklig.
Nu gäller det att bryta den onda cirkeln. Hälsocentralerna inom västra Nylands välfärdsområde bör satsa på att profilera sig som goda arbetsgivare som erbjuder stöd åt nya läkare och flexibilitet i arbetet. I slutändan handlar det om att trygga rätten till fungerande vård för invånarna i Raseborg och resten av Västra Nyland.
Karin Cederlöf, Esbo, Fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde, SFP

ANDRA LÄSER