280 nya fall av covid-19 i Finland

Runt en fjärdedel av befolkningen har fått åtminstone en dos coronavirusvaccin, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Över 85 000 fall av sjukdomen covid-19 har konstaterats i Finland.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 280 nya fall av covid-19 på torsdagen. Sammanlagt har 85 077 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 79,1. Incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fortsätter att sjunka och är nu 137,5. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är den 123,9 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 28,3.

På onsdagen vårdades 142 personer på sjukhus i Finland för covid-19. Av dem fick 35 intensivvård.

Fram till onsdagseftermiddagen hade 899 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt institutets vaccinationsregister har 1 367 666 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin, vilket motsvarar 24,5 procent av befolkningen. Av dem har 127 493 fått två doser coronavirusvaccin. Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

ANDRA LÄSER