Skatteförvaltningen: I morgon är sista dagen att deklarera - gäller 1,6 miljoner finländare

"Senast nu är det dags att granska att allt är som det ska på skattedeklarationen", säger överinspektör Raisa Vanhala.

På måndagen meddelar Skatteförvaltningen att över 1,6 miljoner löntagare och pensionärer ska kontrollera - och vid behov komplettera - den på förhand ifyllda skattedeklarationen senast i morgon, tisdagen den 24 maj.
"De vanligaste avdragen är avdraget för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen och hushållsavdraget", skriver Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande. Skatteförvaltningen konstaterar också att den 24 maj är den tredje och sista utsatta dagen för skattedeklarationerna för löntagare och pensionärer.
- Senast nu är det dags att granska att allt är som det ska på skattedeklarationen. Vi på Skatteförvaltningen får automatiskt in mycket uppgifter men ansvaret för uppgifternas riktighet ligger på var en själv. Det finns också flera avdrag som personerna själv ska komma ihåg att komplettera på skattedeklarationen för att få nyttan av dem i år, säger överinspektör Raisa Vanhala i pressmeddelandet.
Skatteförvaltningen konstaterar som sagt att de vanligaste skatteavdragen är avdraget för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, för utgifter för förvärvande av inkomst och hushållsavdraget.
- I fjol arbetade ännu många löntagare på distans så det lönar sig för löntagarna att kontrollera om de har rätt till ett avdrag för arbetsrum. Avdraget hör till utgifter för förvärvande av inkomst. Distansarbetet har eventuellt också påverkat beloppet av kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, säger Vanhala.
I sitt pressmeddelande tipsar Skatteförvaltningen om att det är lättast att granska och korrigera skattedeklarationen i nättjänsten MinSkatt. Skatteförvaltningen påminner att det inte endast är avdragen utan också fjolårets inkomster som ska deklareras senast på den egna utsatta dagen för skattedeklarationen.
– Om skattedeklarationen korrigeras för sent kan det leda till en förseningsavgift eller skatteförhöjning. Om den egna utsatta dagen redan gick lönar det sig fortfarande att snabbt komplettera skattedeklarationen i MinSkatt, säger Raisa Vanhala.
ANDRA LÄSER