Slut med byabuss och slutfilmat på Raseborgs fullmäktigemöten?

Stadsstyrelsen i Raseborg har godkänt förslaget till budget för sektorn koncerntjänster för 2021, liksom sektorns ekonomiplan för 2022–2023. Dessutom behandlade stadsstyrelsen stadens helhetsbudget och ekonomiplan en första gång på sitt möte i måndags.

01.12.2020 14:00 UPPDATERAD 01.12.2020 14:04
I förslagen till budget och ekonomiplan för sektorn koncerntjänster ingår en rad sparförslag. Budgetförslaget visar att koncerntjänster kan spara in en dryg miljon euro redan nästa år. Två tredjedelar skärs då ner på verksamheten och en tredjedel på personalen i form av pensioneringar, färre sommarjobbare och minskat antal läroavtalsplatser. Enligt förslaget till ekonomiplan skulle sektorn därefter spara drygt 1,15 miljoner euro de följande två åren, 2022–2023.
En konkret besparing i verksamheten som föreslås och skulle påverka gemene man är att televiseringen av fullmäktiges möten via den lokala tv-kanalen Kextv upphör. Det skulle spara staden endast 12 000 euro per år – men alltså innebära en klar försämring för invånarna att följa beslutsfattandet i staden.
– Ur en demokratisynpunkt fyller sändningarna från fullmäktige nog en funktion, de har förvånansvärt många tittare varje gång, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, SFP.
Han konstaterar att man i dessa tider inte heller riktigt kan rekommendera att folk är fysiskt på plats för att följa mötena. Däremot kan man fundera på i vilken form mötena sänds, säger han – utan att ta direkt ställning till det.
– Det är fullmäktige det gäller och därför bör fullmäktiges åsikt vara den avgörande.

Kollektivtrafiken skulle blöda

Den sammantaget största besparingen i verksamheten skulle kollektivtrafiken få stå för enligt det förslag till budget och ekonomiplan som stadsstyrelsen nu godkände. Om förslaget verkställs berörs bland annat byabussen, projektet avslutas i så fall per den 1 juli vilket sparar staden 37 500 euro nästa år och 75 000 per år 2022–2023.
Dessutom föreslås de köpta tidiga morgon- och sena kvällstågturerna falla bort. Det skulle ge en besparing på cirka 117 000 euro 2021 och 200 000 per år 2022–2023. I stället föreslås att tågturerna kunde ersättas med en buss i samuppköp med Ingå och Hangö.
Biljettstödet för tågbiljetter för pendlare föreslås slopas. Också stadsbiljetterna i form av biljettunderstöd för lokaltrafiken kan påverkas och innebär dyrare lokalbussbiljetter. Bussbiljettstödet finns för att hålla biljettpriset på en skälig nivå för resenärerna.

Satsningen på kollektivtrafiken har ju varit en medveten strategi för att attrahera invånare att bo här, är det inte litet avigt att skära ner på kollektivtrafiken då?

– Ja, men trycket är otroligt hårt på att få budgeten att balansera. Vi har hotet om att bli en kriskommun hängande över oss, därför måste vi prioritera. Man kan inte få allt, utan måste göra avkall – ibland på hela helheter, säger Walls.

Julfesten ställs in tre år i rad

I koncerntjänsters förslag till budget och ekonomiplan föreslås också minskade satsningar på personalens välmående och trivsel, såsom att personaljulfesten kan ställas in de kommande tre åren.
Dessutom föreslås en minskning av företagshälsovårdens service. Det skulle innebära att personalen får sämre service och måste betala självför en del service som arbetsgivaren hittills stått för.
Koncerntjänsters budgetförslag remitterades för slutligt beslut i samband med stadens helhetsbudget.
Stadsstyrelsen behandlade också stadens helhetsbudget och ekonomiplan en första gång på måndagens möte. De kommer upp till ny behandling måndag nästa vecka och därefter i fullmäktige den 14 december.