12 000 har undertecknat årets största namninsamling – "Lägg ner rättsprocessen kring Skogbyolyckan"

En sen kväll i oktober startade Karlebybon Anne Yrjänä en namninsamling till förmån för den unga man som körde militärfordonet i samband med dödsolyckan i Skogby. På mindre än tre månader växte insamlingen sig till att bli årets mest undertecknade.

Västra Nylands tingsrätt bekantade sig med olycksplatsen i samband med att ärendet behandlades. Arkivbild.
– Det är orimligt att en ung person skulle behöva lida så mycket i onödan. Jag kunde inte bara sitta och se på, säger initiativtagaren Anne Yrjänä.
I namninsamlingen kräver hon ett slut på rättsprocessen kring Skogbyolyckan, som år 2017 krävde tre människoliv.
Tingsrätten beslutade att fria den unga chauffören från alla åtalspunkter, men kort där efter meddelade biträdande riksåklagare Jukka Rappe att han överklaga tingsrättens beslut till hovrätten.
Yrjänäs namninsamling har nu undertecknats av omkring 11 800 personer både runtom i landet och utomlands och den är nu överlägset årets mest undertecknade namninsamling.
Flest namn har kommit från Helsingfors, Karleby och Esbo. Yrjänä berättar att Österbotten, och specifikt hennes hemort Karleby, har berörts särskilt av olyckan eftersom en av beväringarna som miste livet kom från Karleby och en annan från Pedersöre.
– Jag gissade att många längs kusten skulle underteckna just på grund av att det är svenska områden. Vad jag däremot inte hade väntat mig var att insamlingen skulle få sådan spridning i hela landet.
Karlebybon Anne Yrjänä är initiativtagaren till årets största namninsamling.

"Hjälp de äldre"

Finländarna tycks vara eniga om att rättsprocessen ska läggas ner. Yrjänä berättar att hon endast mötts av ett par kritiska röster sedan insamlingen startades.
Ärendet engagerar, berör och väcker i stället starkt medlidande hos folk av alla slag.
– Jag har nu gått igenom 7 000 adresser och samlat kommentarer från dem. Det har varit så rörande läsning att tårarna bara runnit. Det är otaliga rullar wc-papper som gått åt till att torka tårarna.
Två huvudpoänger finns med i en stor del av undertecknarnas kommentarer. Den ena är att det är alldeles onödigt och orimlig att en ung man ska behöva lida och beskyllas för en olycka som han inte kunde påverka. Den andra är att en process som denna äventyrar hela försvarets ställning. Hur ska föräldrar våga låta sina ungdomar rycka in i militären om man vet att det gemensamma ansvaret tryter och ungdomarna i stället står ensamt ansvariga för vad som sker under beväringstiden, frågar sig många.
Yrjänä har inte fattat något beslut om att skicka vidare namnlistan, åtminstone inte ännu.
– Jag startade den intuitivt och tänker fortsätta lika, vareviga nya namn glädjer mig och jag ser detta som en längre process.
Hon hoppas ändå att också de som inte har tillgång till internet får hjälp att underteckna om de så vill.
– Det finns säkert många, speciellt äldre, som inte vet hur man skriver under en namninsamling på nätet och jag hoppas att alla de har någon som kan hjälpa dem med det.

ANDRA LÄSER