Politikerna om Sanna Svahn som valdes till välfärdsområdets direktör med överväldigande majoritet: "De bästa förutsättningarna att klara jobbet"

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige har valt Sanna Svahn till områdets första direktör. Här ger politikerna sin syn på valet.

Karl von Smitten, SFP, är nöjd med att det blev just Sanna Svahn som ska leda västra Nylands välfärdsområde. Han är själv kirurg och även Svahn är utbildad läkare.
Med en överväldigande, för att inte säga förkrossande, majoritet valdes Sanna Svahn till västra Nylands välfärdsområdes första direktör då fullmäktige sammanträdde i Majvik i Kyrkslätt i tisdags.
ANDRA LÄSER