Affärslokaler i Port 19 blir bostäder

Intresset för att köpa eller hyra affärslokaler i Port 19 i Norra hamnen i Ekenäs har varit obefintligt.

I två av Port 19-husen – hus 2 (till höger på bilden) samt i hus 4 – vill byggherren ändra affärslokalernas användningsändamål till bostäder. Planläggningsnämnden i Raseborg har godkänt ansökan.
Med den motiveringen anhöll byggfirman bakom bostadskomplexet, Byggnads Ab Mäenpää, om en ändring av användningsändamål för affärslokalerna i två av de fyra Port 19-husen. Man önskar inreda bostäder i stället för affärslokaler. Lokalerna finns i markplan.
Planläggningsnämnden i Raseborg behandlade ansökan på sitt senaste möte och beslöt godkänna den. Det handlar om ett undantagslov och det är i kraft två år. Åtgärden kräver också ett bygglov.

ANDRA LÄSER