Hundratals oskötta Hangögravar riskerar att tas bort – i så fall försvinner även viktig kulturhistoria

Klagomål om ett ovårdat helhetsintryck är det som gjort att cirka sexhundra gravar fått en lapp om åtgärdsuppmaning. Många av de märkta gravarna är gamla, stora gravar som utgör viktig lokalhistoria. Hur kan man återanvända gravar utan att historia går förlorad?

Birgitta Ekström-Söderlund skulle hoppas på en lösning där man både kan återanvända gravar och skydda vissa kulturhistoriska gravar.
Lapp efter lapp med en uppmaning om att ställa i ordning graven fångar ögat då man går på Nya begravningsplatsen i Hangö. Uppmaningen finns på många av de äldre gravarna på vänster sida om mittgången från porten sett. Dryga sexhundra lappar har i skrivande stund satts ut. Det gäller gravar som ingen längre ser till och som är i akut behov av skötsel. Enligt texten på lappen ska den märkta graven iordningställas inom ett år, i annat fall återgår gravplatsen till församlingen och kan återanvändas.

ANDRA LÄSER