Utan covidpass får bara halva kyrkan fyllas till De vackraste julsångerna: "Vi räknar med att ordna dem som vanligt"

Coronarestriktionerna orsakar inga större ingrepp i planerna för De vackraste julsångerna i de västnyländska församlingarna.

Karis kyrka är tillräckligt stor för den mängd personer som brukar delta i De vackraste julsångerna, även om restriktioner nu begränsar mängden till kyrkans halva kapacitet.
Regionförvaltningsverket har beslutet att de som ordnar allsångstillfällen för över tjugo personer måste halvera den möjliga publikmängden eller kontrollera covidintyg. Kyrkoherde Pentti Raunio i Karis-Pojo församling säger att församlingen har diskuterat olika alternativ men fortfarande väntar närmare besked av Borgå domkapitel.

ANDRA LÄSER