Fasansfulla detaljer i rapport om Villa Pentby

Regionförvaltningsverkets drygt 40 sidor långa rapport om situationen på Attendos boende Villa Pentby i Karis är ruskig läsning. Bland annat berättar den om anteckningar som gjorts om en person trots att hen var död. Raseborgs chef för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola pekar på brister i läkemedelshanteringen som kan vara livshotande.

Detaljerna som regionförvaltningsverket listar i sin drygt 40 sidor långa rapport om Villa Pentby är många och vissa rent fasansfulla.
12.03.2021 17:00 UPPDATERAD 15.03.2021 14:04
I torsdags meddelade regionförvaltningsverket om sitt beslut daterat den 2 mars som gäller Attendos äldreboende Villa Pentby i Karis. Attendo bör i brådskande ordning, senast måndagen den 15 mars, ha utökat vårdpersonalen med resurser som motsvarar sex vårdare.
– De nyanställda bör per den 30 april huvudsakligen vara fast anställda, säger regionförvaltningsverkets överinspektör Päivi Vainio.
Hon är en av dem som deltog i ett oanmält besök vid boendet den 18 december och hon berättar att missförhållandena vid äldreboendet var många.