Renovering av Wilhelmsdal på is

Projektet med att totalrenovera den tidigare biblioteksbyggnaden Wilhelmsdal i Ingå har avbrutits.

Nya problem har uppdagats i den tidigare biblioteksbyggnaden Wilhelmsdal (det vita huset längst t.v.).
Samhällstekniska nämnden beslöt i tisdags att projektet avbryts tillfälligt och om en fortsättning bestäms först då man fått in kostnadsberäkningar baserade på nya undersökningar som ska göras.
Orsaken är att det dykt upp nya problem i sockenstugan som bland annat används för fullmäktiges möten. Man misstänker att det kan finnas polyaromatiska kolväten, eller så kallade PAH-föreningar, i inomhusluften som härstammar från marken under byggnaden. Det ska nu undersökas grundligt.
Kommunens tf tekniska chef Ilkka Rissanen säger att de 380 000 euro man reserverat för renoveringen i årets investeringsplan troligen inte kommer att räcka till. I värsta fall måste bland annat hela golvet i Wilhelmsdal rivas upp och konstruktionerna bytas ut.