Gasum bygger biogasanläggning i Munka

Det statsägda bolaget Gasum storsatsar i Lojo. Företaget bygger en biogasanläggning i Munka. Bygget börjar i april och anläggningen ska vara klar nästa år.

Genom att bygga en biogasanläggning i Lojo syftar Gasum till att främja användningen av biogas som drivmedel i trafiken.
Företaget Gasum, till 100 procent statsägt, ska bygga en biogasanläggning vid Munka avfallscentral i Lojo. Gasum arrenderar ett 1,5 hektar stort område av Rosk'n Roll.
Anläggningen planeras vara klar att tas i drift år 2020. Byggarbetena i Munka påbörjas redan i april i år.

Tiotusentals ton bioavfall

Anläggningen i Lojo kommer ha kapacitet att behandla 60 000 ton bioavfall om året. Det omvandlas till över 40 gigawattimmar biogas och 50 000 ton ekologiskt gödsel per år.
Projektet ska stärka den inhemska biogasmarknadens tillväxt och främja användningen av biogas som drivmedel i trafiken.
Dessutom har projektet en stor sysselsättande effekt. Under byggskedet skapas jobb motsvarande 170 manår, den bestående sysselsättande effekten är 32 manår.

Stor investering

– Biogasmarknaden, utvecklandet av biogas som drivmedel samt en ökning av produktionskapaciteten är centrala delar av vår verksamhet, säger Gasums utvecklingsdirektör för biogasprodukter och -lösningar, Matti Oksanen.
Investeringen är betydande. Arbets- och näringsministeriet har beviljat Gasum 7,83 miljoner euro inom ramen för sitt spetsprojekt inom bioekonomi och rena lösningar. Totalt sett uppgår investeringen i Lojo till över 20 miljoner euro.
På kommunalt ägda Rosk'n Roll gläds vd Jukka Paavilainen över Gasums investering.
– Trots att anläggningen uteslutande är Gasums projekt är vi glada över att vi som hyresvärd kan erbjuda en plats där Gasum kan utveckla den cirkulära ekonomin, säger Paavilainen.
Man försöker minimera eventuella olägenheter för kunderna under byggtiden.

Om Gasum

Gasums befintliga biogaskapacitet uppgår till 650 gigawattimmar per år.
Bolaget har 12 biogasanläggningar i Finland och Sverige och hanterar 800 000 ton biomassa om året.
Gasum är ledande i Norden på behandling av bionedbrytbart avfall och leverantör av biogas.
Bolaget driver projekt med biogasanläggningar i bland annat Åbo och Uleåborg i Finland och Nymölla i Sverige.
ANDRA LÄSER