Senaste nytt om planerna på bro till Skåldö – planutkast presenteras

Ett första invånarmöte hölls i november där Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland presenterade planerna på en bro mellan fastlandet och Skåldö. På torsdag är det dags för nästa träff med färsk information om broplanerna.

Planerna på en bro som skulle ersätta Skåldöfärjan går framåt. På torsdag presenteras planutkasten på Skärhalla på Skåldö.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
27.03.2023 15:00
NTM-centralen i Nyland utarbetar för närvarande en utredningsplan för att förbättra landsvägarna 1002 och 11039 i Ekenäs genom att bygga en bro till Skåldö och därmed ersätta den legendariska Skåldöfärjan. Meningen är att också bygga en separat led för fotgängare och cyklister. 
Huvudsyftet med projektet är att hitta en välfungerande och optimal trafiklösning. Den ska betjäna markanvändningens behov, samtidigt som den ska säkerställa en smidig och säker vägtrafik. 

ANDRA LÄSER