Insändare: Information bästa medicinen mot vargen?

13.02.2023 10:40
Det påstods att information hjälper i vargfrågan (Vargdiskussionen på Lärkkulla 9.2.). Och nu vet vi alltså att 1286 renar, 518 får, 50 hundar, 9 nötkreatur och 3 hästar blivit rivna av varg i fjol. Tack, men vad tröstar det dem som drabbats av skadorna? Helt överflödiga ekonomiska förluster i dagens kärva tider. Vargen kan vi hålla i schack eller utrota helt. Det är bara fråga om ett politiskt beslut. En hel del utgifter som hänger samman med vargskötselplanen skulle vi även besparas.
Vargen i Finlands kulturbygder är inte nödvändig för vår eller naturens överlevnad - i över hundra år levde vi bra utan varg. Livsviktiga är däremot bin och många andra insekter. Och om man säger att vargen hör till vår natur så gäller det ju också råttorna, lössen och covid 19-viruset samt vildsvinet och mellanskarven, som invandrat på egen hand.
Men man behöver faktiskt inte godkänna allt överallt. Och betänk, att tar man vad som hör till naturen som kriterium hör odlingsmark och städer, hamnar och vägar minsann inte till Finlands natur. Inte heller tamboskap.
Jan-Erik Ingvall, Helsingfors

ANDRA LÄSER