Institutet för hälsa och välfärd: 392 nya smittfall

Institutet för hälsa och välfärd meddelar att 392 personer har smittats av coronaviruset under det senaste dygnet.

Det gäller fortsättningsvis att vara försiktig.
VN-SPT
01.03.2021 12:08 UPPDATERAD 01.03.2021 12:15
Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 392 nya fall av coronaviruset på måndagen. Det innebär att sammanlagt 58 064 personer i Finland har testat positivt sedan pandemin började för ett drygt åt sedan.Fram till i fredags handlade totalt 1 232 av alla bekräftade fall om muterade virusvarianter.
Sammanlagt 210 coronapatienter vårdades i fredags på sjukhus i landet. 38 behövde intensivvård. Enligt fredagens uppgifter har sammanlagt 742 personer avlidit till följd av coronaviruset i Finland.
Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är i hela landet 128. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är incidensen 253,9, i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 151,6 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 124,4.
Antalet vaccinerade personer är enligt söndagens uppgifter totalt 370 874 personer. Enligt Institutet för hälsa och välfärds vaccinkarta har omkring 98 410 personer vaccinerats i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 36 265 personer i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och 13 225 personer i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

ANDRA LÄSER