Företag reserverar en tomt för stor affärslokal i Ingå — de här butikerna har företaget tidigare byggt

Företaget Lehto Tilat Oy vill reservera en tomt i korsningen av Bollstavägen och stamväg 51. Syftet är att utreda möjligheten att bygga en stor affärslokal på 3 000 kvadratmeter.

Lehto Tilat, som reserverat en tomt i Ingå, har tidigare bland annat byggt affärer för Tokmanni-kedjan.
Ingå kommun utarbetar en nya plan för området kring Bollstavägen och Betesvägen. I planen ingår kvarter för affärslokaler. Nu har företaget Lehto Tilat, som bygger affärslokaler för företag, visat intresse för en tomt intill den nuvarande brandstationen. Enligt den preliminära plan kommunen har fått av företaget gäller det en affärslokal på 3 000 kvadratmeter.
ANDRA LÄSER