Raseborg uppdaterar sitt energi- och klimatprogram – sex punkter ska göra staden kolneutral 2035

Stadsstyrelsen i Raseborg tillsatte nyligen en ny styrgrupp som ska uppdatera stadens energi- och klimatprogram. Målet är detsamma som för så många andra; Raseborg ska vara en kolneutral stad år 2035.

Sex tyngdpunkter ska se till att Raseborg är kolneutralt 2035.
Om 14 år ska Raseborg vara kolneutral. För att nå dit har staden utarbetat ett energi- och klimatprogram – det godkändes av stadsstyrelsen i januari i år.