Ingå kan förlänga kajkanten vid Ingåstrand – men först måste tomten säljas

Även om det är oklart hur Ingåstrandprojektet ska gå vidare finns investeringen på infrastrukturen kvar i budgeten.

Tekniska nämnden diskuterade i tisdags hur kommunen ska gå till väga när det gäller byggandet av en ny kajkant i ett av kvarteren närmast stranden. För att det ska gå att bygga på tomten måste kajkanten förlängas. Kommunen har låtit göra de planer som behövs för att konkurrensutsätta projektet, som beräknas kosta 1,75 miljoner euro.
Nämnden beslutade att kajkanten kan upphandlas enligt de uppgjorda planerna men först när kommunen har ett undertecknat köpeavtal för den tomt som kräver att kajkanten åtgärdas.
Kommunen har gjort en gatuplan för Ingåstrand, och byggplanerna för kommunaltekniken på området blev klara i februari. Det kostar kring 1,6 miljoner euro att bygga gator och vatten- och avloppsnät på området. Inga beslut om tidtabellen för projektet har fattats efter att det ursprungliga trepartsavtalet mellan kommunen, Finlands Bostadsmässa och Inkoon Keskustakehitys sades upp i januari.

ANDRA LÄSER