För barnens bästa - men på vilket sätt?

En satsning på barnen blir i det långa loppet en förmånligare lösning. Ett program ger klara kriterier hur man beaktar helheten.

På fredag hissas flaggan för första gången för barnkonventionens dag den 20 november. Dagen uppmärksammas också på statligt håll med direktsändning på statsrådets Youtube-kanal där bland annat republikens president Sauli Niinistö, riksdagens talman Anu Vehviläinen (C) och statsminister Sanna Marin (SDP) framför videohälsningar

ANDRA LÄSER