Svensk service lider i tingsflytt

Förlustsviten för svenskan fortsätter. Den senaste domänförlusten är tingsrätterna. I Lojo försvinner tingsrätten helt, Raseborgsenheten blir kvar som sammanträdesplats. Ett femtiotal personer berörs.

– Hemtrakten är viktig för mig och oberoende om jag är representant för ett regeringsparti eller inte kan jag inte tolerera att service försvinner härifrån, säger Raseborgspolitikern Juhani Tihveräinen som representerar Centern.

– Plötsligt är Raseborg inte mitt område längre. Jag måste ta mig till huvudstadsregionen om jag har ärende till tingsrätten. Man plockar bort en fungerande enhet och vad är det man sparar? Man har inte kunnat påvisa någonting.

Tihveräinen konstaterar att hela regionens utveckling hämmas av dessa beslut.

– Tyvärr vaknade jag lite sent. Centerns fullmäktige kommer att ha ett möte i Joensuu nästa helg. Då kommer jag att fråga om detta via Nylands distrikts styrelse.

Hoppas på tilläggstid

Vid Västra Nylands tingsrätt är lagman Klaus Ekelund inte förvånad över riksdagens beslut från onsdagseftermiddagen.

– Regeringsdisciplinen brukar hålla. Men vi hoppades på något annat.

Ekelund talade med personalen strax efter att beskedet kom.

– Stämningarna är inte så glada. Vi har motsatt oss reformen i alla uttalanden och jag har talat i riksdagens lagutskott. Men nu måste vi bara acceptera detta och göra det bästa av situationen.

Som det ser ut nu träder förändringarna i kraft tidigast den 1 januari 2019 men Ekelund säger att beslutet om verkställighet kan skjuta upp det hela ytterligare.

– Tidpunkten kan påverka många anställdas situation. Någon kanske hinner gå i pension. Och det kan dyka upp uppmjukande saker på vägen dit.

I praktiken innebär reformen att Ekenäs bara blir kvar som tingsplats, allt det andra flyttas till Esbo. Lojo som är den andra delen av Västra Nylands tingsrätt, försvinner både som tingsplats och kansli.

Hela tingsrättens personal på cirka 50 personer berörs, av dem finns cirka hälften i Ekenäs.

– För en del blir det svårt att ta emot ett jobb i Esbo. Med kollektivtrafik från Ekenäs tar det en timme och fyrtio minuter från dörr till dörr. Det går inte i längden. Och det är kanslipersonalen som drabbas värst.

Bland annat detta tror Ekelund kan ha negativa konsekvenser för den svenskspråkiga servicen.

– Det finns ingen negativ attityd mot svenskan i Esbo. Men jag tvivlar på att det finns tillräckliga språkkunskaper. På kansliet i Raseborg kan alla ge service på två språk. Det har visat sig att det är svårt att hitta tvåspråkig personal till myndighetsutövning i huvudstadsregionen. Jag hoppas på det bästa men jag är rädd att man inte hittar tvåspråkig kanslipersonal till Esbo. Så kallade språkdomare kommer det att finnas – åtminstone för en tid framöver.

Ekelund konstaterar att en svenskspråkig förvaltningskultur inte kan upprätthållas i en väldigt finsk miljö.

– Men det är lagmannens uppgift att försöka se till att de språkliga rättigheterna förverkligas.

ANDRA LÄSER