Jobb åt de yngsta ger viktiga insikter

Kyrkslätts kommun har i år mångdubblat antalet sommarjobb för unga. Ingå kommun inför i år sommarjobbssedlar för tre årskullar. Satsningarna på unga och arbete behövs för att sänka tröskeln ut i arbetslivet.

350 unga som går ut grundskolan får i år sommarjobb i två veckor av Kyrkslätts kommun (se artikel på sidan 14). Därtill erbjuder kommunen 250 sommarjobbssedlar, som betalas ut till företag i Kyrkslätt som anställer en ungdom. Det är tredje sommaren kommunen har sommarjobbssedlar, men det totala stödet är nästa tre gånger högre än tidigare.

ANDRA LÄSER