Personal och föräldrar påtalar brister i rumsindelning i nya Kyrkfjärdens skola – upphandlingen skjuts fram en vecka

I planerna för nya Kyrkfjärdens skola finns det för lite rum för specialundervisning och arbete med enskilda elever. Hem och skola vid Kyrkfjärdens skola och skolans personal har skickat ett brev till kommunen där de påtalar brister i planeringen. Bland annat saknar de ändamålsenliga utrymmen för speciallärare, talterapi och ergoterapi som sker på skoltid. Föräldrarna och personalen anser att det finns för lite möjligheter att dela grupper i den nya skolan, och efterlyser flera rum för smågruppsverksamhet.
Enligt bildningsdirektör Merja Olkinuora är en del av problemen redan åtgärdade men brevet ska behandlas i den arbetsgrupp som förbereder skolbygget. Gruppen har möte denna vecka.
På måndag ska kommunstyrelsen fatta beslut om upphandling av projektet. Kriterierna för upphandlingen skulle behandlas redan i måndags men ärendet remitterades på grund av brevet av personal och föräldrar.

ANDRA LÄSER