Västra Nyland 3 oktober–15 oktober 1972

Det här skrev VN om för 50 år sedan. 

VN 3 oktober 1972
09.10.2022 12:05 UPPDATERAD 09.10.2022 18:51
UPPVISNING. Föräldramöte med mannekänguppvisning var det i barnträdgården Rasebo i Ekenäs på tisdagen. Mannekängerna var nio rasebobarn i olika åldrar som visade praktiska barnkläder för inne- och utebruk. Kläderna var från en affär i staden.
VATTEN. – Nu dricker åldringarna på Tunahemmet i Snappertuna rent och gott vatten. Det gör man också i prästgården och hälsogården. För en vecka sedan tillkopplades kommunens nya brunn. Brunnen grävdes redan i maj, men kunde först för en vecka sedan tas i bruk, säger kommunaldirektör Stig Ljung.
KURS. Om måndag inleds en kurs för dagmammor i Karis svenska arbetarinstituts regi. Kursen börjar i Svartå och leds av specialsjuksköterskan Kristina Nyberg.
UTBYTE. Den nordiska gemenskapens stora betydelse betonades vid välkomstlunchen för 15 danska elever och deras reseledare läraren Jan Bjerregaard-Jessen och hans fru Ulla i Virkby samskola på torsdagen. Besöket är ett svar på det besök lika många Virkby-elever gjort de senaste dagarna i Aabenraa i södra Danmark.
---
– Om två danskar talar med varandra är det svårt att förstå någonting, berättar Hans-Åke Manelius, en av Virkby-eleverna som besökt Aabenraa. Att följa med undervisningen i den skola vi besökte gick bra. Men då det undervisades i danska stod vi som levande frågetecken.
LÄSK OCH DISKO. På onsdagskvällen ryckte tonåringarna in på Marthagården Stor-Raula i Lappböle. Ett tjugotal flickor och pojkar hörde då Fride Carlstedt som talade om kompassen och hur vi använder kartor. Efter läsk och äppelkaka vidtog diskoteket. Värdar för diskoteket var Kerstin Gestrin och Ulf Kjerin.
KRAFTVERK. Det var taklagsfest vid Imatran Voimas kraftverksbygge i Ingå på fredagen. Då firade man taköl för fyra av de entreprenader ingenjörsbyrån Vesto har på sitt ansvar.
---
– Behovet av kraft ökar ständigt i vårt land, framhöll dipl.ing. Veli Lehtonen då han på Imatran Voimas vägnar hälsade välkommen. Beträffande möjligheterna att leverera elkraft ligger vi efter i utvecklingen.
SJUKHUS. Med ett saxklipp av social- och hälsovårdsminister Seija Karkinen undanröjdes det symboliska sista hindret, ett blåvitt silkesband, för Jorfs sjukhusbygge strax efter kl. 14 på torsdagen. Varefter entreprenören för schaktnings- och grundläggningsarbetena, E.M. Pekkinen & co, med sina maskiner körde in på Jorfs gårds marker – för att stanna där till början av augusti nästa år.
SIMHALL. Österlångbergen eller sjukhusbergen blev den plats som stadsstyrelsen i Hangö efter omröstning föreslår för simhallen. Som halltyp föreslås den större av de undersökta. Frågan är nu klar för fullmäktige.
SAMARBETE. Polismästarna och länsmännen från Ekenäs, Hangö, Karis, Ingå och Raseborgs länsmansdistrikt var på onsdagen samlade i Ekenäs för att tillsammans med polisinspektör Reijo Naulapää diskutera ett utvidgat polissamarbete.
Naulapää nämnde jouren, patrulleringen och andra övervakningsuppgifter som lämpliga för samarbete.
BASKET. Karis Baskets korgbollslag är med i landskapsserien där man redan nu spelat två matchomgångar. I första omgången vann Basket överlägset över Sandhamns NMKY med resultatet 85–52 (39–20). På måndagen besegrades Tempo i Helsingfors med 85–76 (49–30).
I den zon i landskapsserien, i vilken Basket spelar, deltar sammanlagt tio lag.


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER