Så mycket begär Sjundeåhallen kommunen betala för att täcka fastighetsskatten

Hallbolaget i Sjundeå har fått avslag på sin ansökan om befrielse från fastighetsskatten. Nu ber bolaget kommunen om en summa som motsvarar den skatt bolaget betalt i år.

Sjundeå Allaktivitetshall måste betala fastighetsskatt.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
16.12.2022 17:13 UPPDATERAD 16.12.2022 20:41
Skatterättelsenämnden har avslagit Sjundeå hallbolags ansökan om befrielse från fastighetsskatten. Bolaget ansökte om befrielse med motiveringen att verksamheten är allmännyttig, och sådana betalar inte skatt. Skatteförvaltningen har inte godkänt motiveringen och bolaget har i år betalat fastighetsskatt på drygt 79 000 euro. 
Nu ansöker hallbolaget om samma summa i bidrag av kommunen. Kommunen har tidigare betalat drygt 30 000 euro i bidrag för fastighetsskatten år 2018. Efter det har kommunen hyrt så många turer i hallen att bolaget inte ansett det motiverat att utöver hyrorna be kommunen om ytterligare ekonomiskt bidrag, så länge verksamheten bär sig.

ANDRA LÄSER