Kolumn: Hela förnybara paletten

”Man skall inte lägga

alla ägg i samma korg” är ett vanligt talesätt. Det passar i många sammanhang och är en bra livsregel – inte minst nu då vi talar om den nödvändiga energiomställningen vi har framför oss.

Vindkraften hör är den energiform som i Norden beräknas växa snabbast under de närmaste åren.
Såväl med tanke på klimatfrågan som ur beredskapssynvinkel skall vi göra oss oberoende av importerad energi i allmänhet och den ryska fossila energin i synnerhet.
ANDRA LÄSER