Täkterbyaråd gräver i historien

Vad vet du om din by? Täkter byaråd i Ingå ordnar en kväll med historisk tillbakablick då du kan få svar på dina frågor om Täkter med omnejd.

19.03.2023 19:15
Känner du till att Täkter består av många olika byar? Att här har funnits ett krukmakeri, en kvarn och ett

ANDRA LÄSER