För få vårdare gav böter

Vårdbolaget Attendo måste betala nästan 100 000 euro till Raseborg för kontraktsbrott.

17.01.2017 16:54
Under hösten hade Attendo färre vårdare än avtalat på jobb på serviceboendet Villa Pentby i Karis.
Alla vårdare fanns inte heller i centralregistret för social- och hälsovårdspersonal (Terhikki). Under några dagar saknades det också sjukskötare från bemanningen.
Staden gjorde en reklamation i slutet av september och upprepade den några veckor senare då bristen inte hade åtgärdats.
Enligt avtalets villkor ledde detta till böter så att under tiden 9 oktober till 18 oktober var boten 2 000 euro per dygn och från och med 19 oktober 4 000 euro per dygn. Avtalsvillkoren uppfylldes från och med den 7 november. Bötessumma blev totalt 96 000 euro för Attendo.

ANDRA LÄSER