65 anställda vid Raseborgs stad får lönetillägg – betalas retroaktivt för hela 2022

65 anställda vid Raseborgs stad får ett individuellt lönetillägg lagom till jul. Tillägget är 100 euro i månaden och det betalas retroaktivt från och med årets början. De berörda arbetar inom småbarnspedagogiken, kosthållet och lokalvården, samt som skolgångshandledare.

65 av Raseborgs stads anställda – varav 37 inom småbarnspedagogiken – får ett individuellt lönetillägg för hela år 2022. Det betalas retroaktivt i december och därefter fortlöpande.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
08.12.2022 11:58 UPPDATERAD 09.12.2022 13:37
Raseborgs stad har under år 2022 inte betalat så mycket individuella lönetillägg till en del anställda som de enligt kollektivavtalet är berättigade till. 37 anställda inom småbarnspedagogiken, 14 skolgångshandledare, åtta anställda inom lokalvården och sex anställda inom kosthållet får nu ta del av potten. 
För de här 65 anställda justeras lönerna med ett individuellt tillägg på 100 euro i månaden från och med den 1 januari 2022. Att tillägget är just 100 euro är kutym sedan gammalt, säger stadens personalchef Johan Nylund
Tillägget betalas retroaktivt i samband med december månads löneutbetalning. Var och en av de 65 anställda får därmed ett tillägg på 1 200 euro, men någon ränta betalas inte. Lönetillägget är skattepliktigt.

ANDRA LÄSER