Livets effekter på kroppen, närvaro och frånvaro lyfts fram i Sade Kahras fotoutställning i Karis

I Fotocentrum Raseborg finns en utställning som ändrat skepnad men även vuxit beroende på utrymmet den är i och nu tar sin slutliga form. Fotografen bakom bilderna är Sade Kahra, en väl etablerad fotograf med både nationell- och internationell erfarenhet i bakfickan.

Punch me Real heter Sade Kahras verk med boxningssäcken med fotografier på blessyrer på kroppen.
Cecilia Etzell
28.05.2022 12:09 UPPDATERAD 30.05.2022 11:28
Staden utan blåmärken är en samling pigmentutskrifter med handgjorda träramar, men där finns även tillhörande föremål som installationer. Till exempel finns här en boxningssäck med fotografier printade på material ihopsytt som ett lapptäcke runt säcken.