Varierande köbildning hos tandläkaren

Kyrkslätts kö till tandläkaren är värst i Västnyland. Längre västerut är köerna betydligt kortare, bara Sjundeå skönjer en anhopning av patienter.

– Vi har länge haft bra med tider men nu börjar det täppas till här också. Kön är nu cirka fyra månader, säger ledande tandläkare Riitta Rapila.
Mellan november i fjol och februari i år var väntetiden bara nio veckor. Att köerna blivit längre beror delvis på att tandregleringen fått många nya kunder i och med att Lost inte längre sköter den.
– Då det tog slut med Lost fortsatte Lojo att göra tandreglering för dem som hade börjat där. Nu kommer nya patienter varje år till oss. Vi har också fått mera nya patienter – vi har ett bra rykte som har spridit sig.
Modellen med att sköta alla tandvårdsbehov under ett besök kan inte direkt tillämpas i Sjundeå.
– Men vi har tänkt pröva på konceptet i mindre skala.
I höst ska tandvården i Sjundeå börja med konceptet Bra mottagning, som tidigare använts på hälsovårdscentralen med goda resultat.

Lagom resurser

I Ingå kan ledande tandläkare Sari Tuominen stoltsera med obefintliga köer.
– Vi har inga köer så vi har inte behövt tänka på nya vårdmodeller.
Hangö har under två månaders väntetid till tandläkaren. Inte heller i Raseborg är köerna till tandvården för långa.
– Just nu är köerna tre–fyra månader, så vi närmar oss lagens rekommendation på vård inom tre månader, säger ledande tandläkare Kaisa-Maija Kouri.
Orsaken till läget i Raseborg är att personalsituationen är god.
– Vi fick två nya tandhygienister för ett och ett halvt år sedan och en del deltidstjänster har blivit heltids.

Skolindragningar påverkar

Tandvårdens framtid är kopplad till sparåtgärderna inom programmet Raseborg 2020 på två sätt: dels genom nedskärningar och indragningar inom vårdsektorn, dels via nedskärningarna i skolnätet.
– Vi har tandläkarmottagning i Seminarieskolan, Österby och Tenala. Om någon av skolorna dras in måste vi också ut därifrån, men det har inte varit tal om någon personalminskning. Det hoppas jag att det inte heller blir, säger Kouri.
Bildningsnämnden presenterar sitt förslag till vilka skolor som ska stängas i dag, onsdag. Förra veckan presenterade grundtrygghetsnämnden sitt förslag till nedskärningar. Enligt det ska vårdverksamheten i Tenala, Bromarv, Svartå och Österby upphöra.
VN kunde inte nå ledande tandläkaren i Hangö för uppgifter om köerna där.

ANDRA LÄSER