Framgångsrikt första år

Våren 2017 tillträdde Mikko Lietzen som ny vd för hjultillverkaren Ab Mannerin Konepaja Oy. Han räds inte förändringsprocesser i ett familjeföretag med långa anor. – Tvärtom ger det energi och inspiration.

Tillgänglig. Mikko Lietzen vill jobba nära sina medarbetare och är mån om att närvara vid olika skeden av verksamheten.
22.07.2018 09:03
– Min huvudsakliga uppgift är att öka försäljningen och förbättra ekonomin.
En sund ekonomi är grunden för allt. Det gör det möjligt att förverkliga alla de där andra bitarna som Manners vd Mikko Lietzen också hunnit ta itu med under sitt första år på posten.
– I år ligger fokus på tre stora projekt. Det första är produktutvecklingen, att ta fram ännu bättre produkter som skapar tillväxt. Det andra är att vässa försäljningsorganisationen, och där har man redan kommit en god bit på väg. Det tredje är att utveckla produktionen, och det är en större bit, där man också anlitat utomstående experthjälp.
Dessutom har man hunnit med en hel del mindre projekt inom ramen för det dagliga arbetet.

Familjeföretag i brytningsfas

Men för att backa bandet en bit: Det var i februari 2017 som Lietzen utnämndes till ny vd efter mångårige vd:n Tapio Manner. Sitt värv började han i april samma år.
– Det var nog utmaningen i att leda ett familjeföretag i en omorganiseringsprocess som tilltalade mig och fick mig att söka jobbet.
Närmast kommer Lietzen från företaget Iloxair, som är specialiserat på lösningar inom luftkonditionering.
Han har under hela sin karriär jobbat med försäljning, marknadsföring och ledarskap och beskriver sig själv som tävlings- och resultatinriktad.
– Jag har tidigare arbetat både inom familjeföretag och på investeringsbolag, så jag hade en ganska bra insyn i olika aspekter av att föra ett företag vidare till nästa nivå.
Den erfarenheten, samt det att bolaget hade en kunnig styrelse och att det fanns ett uttalat stöd från den och ägarna att utveckla verksamheten, lockade.
Men trots att han var medveten om att det inom familjeägda och -ledda företag ofta kan finnas starkt rotade traditioner, överrumplades han ändå över hur påtagligt detta var vid Mannerin Konepaja:
– Här finns långa och fina anor, och man märker att företaget möter respekt i samhället. En stor del av personalen har jobbat här länge, men också övriga Hangöbor betraktar Manners som en viktig arbetsgivare på orten.
Att det skulle ha varit svårt att stiga in i ett familjeföretag skriver han inte under:
– Både styrelsen och ägarna har förbundit sig till den här processen. Klart att man som vd ibland måste fatta svåra beslut. Själv ser jag det som viktigare hur man driver igenom saker. Man måste presentera förändringar så att man kan se folk i ögonen.

Uppåt och framåt

Själv ger han ett ledigt och lättillgängligt intryck. Under företagets sommarfest i mitten av juni som personalen arrangerade, minglade han glatt med gästerna. Att boka in en intervju trots att han har semester är inga problem: "Jag hade ändå ärende till kontoret".
Lietzen säger också att det är så han vill vara.
– Jag vill att folk skall känna att jag är närvarande och att de skall vilja dela med sig av sina idéer. Jag är ju en vanlig arbetstagare, precis som alla andra.
I sitt tal på sommarfesten andades han av optimism inför framtiden.
I fjol ökade försäljningen, och trenden håller i sig i år.
– Vi ligger ungefär tio procent över fjolårets resultat för motsvarande tid.
Kundbasen har breddats, och klara mål har satts upp. Organisationen har på sina håll förnyats och nya projekt har landat. En satsning på att allt mer involvera personalen och utveckla dess interna kunnande har burit frukt. Folk är drivna och motiverade. Till och med regeringens konkurrenskraftsprogram har man lyckats vända till något positivt.
– Det är en bra sak för tillväxten i Finland, men "kiky" sätter också ytterligare press på folk. Här inledde vi ett motionsprojekt, vars syfte är att få personalen att röra på sig mera för att orka bättre. I snitt rör sig Manners anställda i dag cirka 3 timmar per vecka, vilket betecknas som bra.
– Plötsligt bildade folk promenadgrupper och man märker att det blivit en rolig grej. Jag brukar nog själv kasta en blick på stegräknaren på min telefon, säger han.

Fokus, fokus, fokus

Exporten utgör i dag cirka 60 procent av omsättningen, och den sker både direkt och via egna importer i olika länder. Den traditionella verkstadsindustrin har i den gamla världen har varit utsatt för global prispress, men enligt Lietzen är inte heller det här något att vara rädd för.
– Som en liten aktör måste vi hela tiden vara snabba, flexibla och svara på förändringar. Världen har aldrig förändrats så snabbt som nu, men den har, trots att den är global, heller aldrig varit mindre. Vår trumf är vårt specialkunnande och vår förmåga att reagera på förändringar. Vi måste koncentrera oss på det vi är bra på. Vi måste hela tiden fokusera på att bli bättre, smartare, göra saker bättre.
Företagets produkter är högt tekniskt förädlade då de används inom områden med krav på hygien, renlighet och säkerhet. Bland annat används Manners transporthjul inom sjukvården och livsmedelsindustrin. Det här gör att företaget har ett kvalitetsmässigt försprång gentemot konkurrenter som tillverkar enklare produkter i stora volymer.
– Vår styrka kan aldrig bli billiga komponenter, därför måste vi satsa på smarta helhetslösningar. Det som är viktigt är att vi håller vad vi lovar och att vi kan erbjuda lösningar åt kunden. Den bästa reklamen är en nöjd kund.
– Förstås måste vi som tillverkare också sträva efter volymer, vi kan inte göra 100 stycken av någon produkt, utan det borde vara 100 000. Det är alltid lite av en balansgång.
Men allting går i vågor, och vi ser också tecken på att tillverkningen från lågprismarknader börjar flytta tillbaka till väst, för i längden håller alltid kvalitet.

ANDRA LÄSER