STT: Besöken till skolhälsovården minskade kraftigt under distansundervisningen

Överläkare Marke Hietanen-Peltola vid Institutet för hälsa och välfärd uppger för STT att minskningen av skolhälsovårdsbesök inte endast kan förklaras med övergången till distansundervisning.

Skolhälsovården är en lagstadgad service, och den borde ha varit tillgänglig även under distansundervisningen, säger överläkare Marke Hietanen-Peltola vid THL till STT.
22.05.2020 20:00
STT skriver att antalet besök till skolhälsovården minskade till 20-25 procent av det normala under tiden undervisningen ordnades på distans för grundskoleleverna. Det framkommer i Institutet för hälsa och välfärds (THL) nationella register.
Förra våren besöktes skolhälsovården cirka 40 000-50 000 gånger i veckan. Under distansundervisningen har besöken rört sig kring 10 000 i veckan.
Överläkare Marke Hietanen-Peltola vid THL uppger till STT att man inte endast kan förklara nedgången med övergången till distansundervisning. I början av coronapandemin förflyttades också skolhälsovårdare till andra tjänster. Också tillgången till kurators- och psykologtjänster försvagades i kommunerna.
Skolhälsovården är en lagstadgad service, och den borde ha varit tillgänglig även under distansundervisningen.