Aktia satsar i Karis och stänger i Tenala och Bromarv

Aktias samarbetsförhandlingar med personalen i Aktia Bank och Aktia Livförsäkring, som inleddes den 4 september avslutades i fredags. Kontoren i Tenala och Bromarv stängs.

Aktias kontor i Tenala är ett av de kontor som slås ihop med närliggande kontor, i detta fall Ekenäs.
Aktia kommer i fortsättningen att betjäna sina kunder på 32 kundbetjäningsenheter varav 10 kommer att fungera som kompetenscenter. Förnyelsen har behandlats med personalens representanter under samarbetsförhandlingarna.
De regionala kompetenscentren är avsedda att fokusera på avancerad kundrådgivning och proaktivt säljarbete. I Västnyland blir Aktias kontor i Karis ett av bankens kompetenscenter.
Inom Aktias kontorsnät kommer sammanlagt 10 kontor att sammanslås med närliggande kontor. I Västnyland gäller det kontoren i Tenala och Bromarv som den senaste tiden haft öppet en dag i veckan. Förändringarna i kontorsnätet genomförs stegvis och verksamheten på dessa kontor upphör under 2017.
Efter samarbetsförhandlingarna kommer cirka 160 nya befattningar att öppnas i banken och ca 260 nuvarande befattningar att upphöra. Man räknar med att kompetens för största delen av de nya befattningarna kommer att hittas bland Aktias nuvarande medarbetare.