Välfärdsdirektör: ”Förebyggande hembesök hos äldre är inte hotade”

Förebyggande vård och hembesök hos seniorer ska ingalunda slopas trots envisa rykten därom. Det lovar Timo Turunen, servicelinjedirektör vid Västra Nylands välfärdsområde med ansvar för tjänster för seniorer som bor hemma. 

Servicelinjedirektören Timo Turunen ansvarar för de tjänster som hemmaboende seniorer erhåller.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
16.03.2023 06:01
Förebyggande vård för seniorer, däribland förebyggande hembesök, såg ut att vara hotade då Västra Nylands välfärdsområde tog över social- och hälsovården vid årsskiftet. 
Speciellt i Ingå där äldreomsorgen prisats för att höra till de bästa i landet var bestörtningen stor då man hörde att de förebyggande besöken kunde komma att slopas. Men det kommer lugnande besked från välfärdsområdets ledning. Servicen ska inte dras in utan fortsätta som den var i kommunens regi.
– Jag förstår inte varifrån det här ryktet kommer, inga beslut om att slopa den förebyggande vården har fattats. Vi har dementerat det tidigare, men påståendet hänger tydligen envist kvar, säger Timo Turunen, servicelinjedirektör inom välfärdsområdets tjänster för äldre med ansvar för stöd för boende hemma.

ANDRA LÄSER