Domstol hävde bygglov för Hilltop Forest i Gumböle – Ingå kommun överklagar

Helsingfors förvaltningsdomstol har hävt ett av de bygglov som Ingå har beviljat för stugor vid ett ekologiskt rekreationscenter i Gumböle. Enligt domstolen kräver byggandet en mer omfattande tillståndsprocess än bygglov. Kommunen opponerar sig mot grunderna för beslutet. 

Hilltop Forest
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
13.03.2023 05:48 UPPDATERAD 14.03.2023 12:25
– Domstolens beslut betyder att alla byggen på glesbygden skulle kräva bedömning av planeringsbehov. Domstolen motiverar beslutet med att det råder ett uppenbart byggnadstryck i Ingå på grund av vår närhet till huvudstadsregionen. Det anser vi inte att man kan påstå, säger Ingås planläggningschef Eric Roselius.
Om allt byggande utanför detaljplanerade områden kräver ett planeringsbehovsförfarande skulle det få omfattande konsekvenser för kommunen. Det skulle också göra det oproportionerligt svårt för kommunen och markägare att bygga på glesbygden, anser planläggningschefen i beredningen till ärendet, som behandlas i byggnads- och miljönämnden på onsdag. 
Därför anser Roselius det motiverat att kommunen ansöker om besvärsrätt till Högsta förvaltningsdomstolen. 

ANDRA LÄSER