Nu ska Raseborgs seniorer få mer kraft och styrka

Raseborgs stad vill satsa på sina äldre invånares hälsa och mående. Staden har därför gått med i Äldreinstitutets mentorprogram Kraft i åren. En första nätverksträff hölls i onsdags.

Suvi Seppänen, Ritva Isaksson och Monica Ahlfors – alla från föreningen Stöd för de äldre i Karis och Pojo – deltog i den första Kraft i åren-nätverksträffen i onsdags.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
16.06.2022 15:30
Raseborgs stad har gått med i Äldreinstitutets riksomfattande program Kraft i åren för att främja livskvaliteten hos stadens seniorer. Det ska ske genom genom ett tvärsektoriellt samarbete mellan staden och föreningar i hälsomotionens tecken. 
Man hoppas samtidigt främja seniorernas möjlighet att klara sig på egen hand. Främst riktar sig programmet till 75-plussare som bor hemma och har nedsatt funktionsförmåga.
– Men vi vill inte begränsa det, 75 års ålder är ingen absolut åldersgräns för att delta, också 65-plussare är välkomna, intygar Fredrika Åkerö, Raseborgs stads fritidschef.