Nu ska Raseborgs seniorer få mer kraft och styrka

Raseborgs stad vill satsa på sina äldre invånares hälsa och mående. Staden har därför gått med i Äldreinstitutets mentorprogram Kraft i åren. En första nätverksträff hölls i onsdags.

Suvi Seppänen, Ritva Isaksson och Monica Ahlfors – alla från föreningen Stöd för de äldre i Karis och Pojo – deltog i den första Kraft i åren-nätverksträffen i onsdags.
Raseborgs stad har gått med i Äldreinstitutets riksomfattande program Kraft i åren för att främja livskvaliteten hos stadens seniorer. Det ska ske genom genom ett tvärsektoriellt samarbete mellan staden och föreningar i hälsomotionens tecken.
ANDRA LÄSER